I väntans tider…

Duesenberg hemkommen. Foto: Karen Kuszli. Den Svenska hindersäsongen är det fortfarande en bit kvar till. Vi räknar med start på Bro Park i början på maj. En arbetsgrupp har på uppdrag av styrelsen för Skandinavisk hindersport arbetat fram förslag till årets proppar. Styrelsen gjorde smärre förändringar i arbetsgruppens förlag och skickade in förslaget till propositioner […]