Om Föreningen Skandinavisk Hindersport

Föreningen Skandinavisk Hindersport bildades i början på 2000-talet med syftet att rädda den då nedläggningshotade hindersporten, framförallt steeplechaselöpningarna var ifrågasatta. En av föreningens bildare, och dess förste ordförande, var tränaren och entusiasten Rein Kuningas. Med hjälp av insamlade medel och idéell arbetskraft lyckades man trygga tillvaron även för denna del av sporten. 

Ordförandeskapet övertogs sedan av Jesko von Koenigsegg som under många år drivit ett förtjänstfullt arbete med föreningen, vilket bland annat bidragit till införande av moderna Easy Fix häckar på skandinaviska banor, och att unga ryttare har getts möjlighet att åka på hinderkurser i England. 

När de första ritningarna på den nya banan, Bro Park på Önsta gård i Bro kommun, blev kända i början på 2012 innehöll dessa inte några separata hinderbanor. Detta fick undertecknad, och många andra hinderentusiaster inom och utom SHS, att starkt engagera sig i hinderfrågan. Insändare, skrivelser och motioner skrevs och för egen del började jag också skissa på ritningar med förslag på hinderbanor som togs med i hindergruppens arbeten. 

Mitt engagemang fick till följd att jag vid årsmötet i SHS i april 2015 blev vald till ordförande, då Jesko avsagt sig omval. Även en styrelseplats i Stockholms Galoppsällskap blev resultatet. 
Jesko finns dock kvar i SHS:s styrelse och vi kämpar vidare tillsammans med övriga styrelsemedlemmar och våra samarbetspartners i Amatörryttarklubben och nu också i nybildade Strömsholms Galoppsällskap. 

Nästan fyra års arbete har nu givit det eftertraktade resultatet då Svensk Galopps fullmäktige den 17 oktober 2015 sa ett klart ja till våra föreslagna hinderbanor på innerplan.

Svensk Galopps verkställande ledning har på ett positivt sätt omedelbart tagit tag i arbetet med att, tillsammans med oss, planera och anlägga banorna, vilket naturligtvis måste samordnas med övriga innerplansarbeten, främst banbelysningen. 

SHS har sedan ett delansvar för byggandet av steeplechasehindren i enlighet med den bakomliggande fullmäktigepropositionen.
Hinderbanor på Bro Park kan tidigast vara klara att tas i bruk till höstsäsongen 2016, vårsäsongen är dock säkrad då tävlingarna fortsätter på Täby till och med maj 2016.
Därmed är förlöpningarna till Strömsholmsdagen den 11 juni säkrade. 

Nästa utmaning är att öka antalet hinderhästar nu när sporten är säkrad. Detta är redan på G! Hästinköp har skett, fler planeras och konsortsiebildningar pågår.

Skandinavisk Hindersport
December 2015
K-B Wirenstål
ordf.