Årsmöte 29 april!

Föreningen Skandinavisk Hindersport SHS kallar till årsstämma lördagen den 29 april klockan 14.30. Plats Bro Parks läktarbyggnad.

Nya och gamla medlemmar hälsas välkomna, SHS kämpar för hindersportens fortlevnad och behöver allt stöd vi kan få för en komplett galoppsport.

SHS ger även i år ett kontantpris till vinstrikaste tränare i Novishäckserien, så det är viktigt att vara med från början för att tillgodoräkna sig intjänade prissummor.

Medlemsavgift 250:- Familj 300:- (två personer boende på samma adress).
Sponsring med 5000:- ger livstidsmedlemskap. SHS Bankgiro 5499-8828

ARK håller sitt årsmöte på samma dag och plats 12.30 – 14.00.

OBS att eventuella motioner skall ha inkommit till SHS styrelse senast 10 dagar före stämman.

För er som inte kan närvara kommer möjlighet till digital uppkoppling att finnas, anslutningsuppgifter och dagordning kommer längre fram.

K-B Wirenstål wirenstaal@hotmail.com ordf

Dela detta inlägg